Narcine oculifera, Bigeye numbfish

You can sponsor this page

Narcine oculifera Carvalho, Compagno & Mee, 2002

Bigeye numbfish
Upload your photos and videos
Google image
Image of Narcine oculifera (Bigeye numbfish)
No image available for this species;
drawing shows typical species in Narcinidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Torpediniformes (Electric rays) > Narcinidae (Numbfishes)
Etymology: Narcine: Greek, narke = numbness (Ref. 45335);  oculifera: Named for its bulging eyes [oculus = eye; fera = to bear or carry]..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển Sống nổi và đáy; Mức độ sâu ? - 25 m (Ref. 114953). Tropical; 11°N - 24°N, 50°E - 60°E (Ref. 114953)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Indian Ocean: Gulf of Oman and Gulf of Aden.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - 32.5 cm
Max length : 35.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 41511)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 109. Dorsal with irregular reticulated light brown to reddish-brown pattern over disc, pelvic fins and tail, demarcating white or creamy-white oval; reniform and circular spots of variable sizes over disc, and small white spots on dorsal and caudal fins. Eyes large and bulging. Circular spiracles with markedly elevated rims and complete antero-lateral margin. Interorbital distance greater than interspiracular distance. First dorsal fin greater than second in height. Individual teeth with small lateral cusplets; upper and lower tooth bands roughly equal in width and broadly rounded.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs above sandy bottom near rocky reef areas. Females reaches maturity at 32 cm TL, males at ca. 24 cm TL; born at ca. 12 cm TL (Ref. 114953).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Carvalho, Marcelo | Người cộng tác

de Carvalho, M.R., L.J.V. Compagno and J.K.L. Mee, 2002. Narcine oculifera: a new species of electric ray from the gulfs of Oman and Aden (Chondrichthyes: Torpediniformes: Narcinidae). Copeia 2002(1):137-145. (Ref. 41511)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 07 February 2017

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish |