Enteromius thespesios

You can sponsor this page

Enteromius thespesios Katemo Manda, Snoeks, Decru, Bills & Vreven, 2020

Upload your photos and videos
Google image
Image of Enteromius thespesios
No image available for this species;
drawing shows typical species in Cyprinidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Smiliogastrinae
Etymology: Enteromius: Greek, enteron = intestine + Greek, myo, mys = muscle (Ref. 45335);  thespesios: From the Greek thespesios meaning ineffable, divine, wondrous and referring to the sense of wonder that this little fish evokes by its delicate beauty (Ref. 122753).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; pH range: 7.9 - 8.7. Tropical; 25°C - 28°C (Ref. 122753)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: southeastern part of the Upper Congo River basin in Democratic Republic of the Congo and Zambia (Ref. 122753).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 6.1 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 122753); 6.2 cm SL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 11; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 34. Diagnosis: Enteromius thespesios belongs to the group of Enteromius species from the Congo basin of which the last unbranched dorsal-fin ray is weakly ossified, flexible and lacking serrations along its posterior edge (Ref. 122753). It can be easily distinguished from all other members of this group by the following unique combination of characters: two pairs of barbels vs. no barbels in Enteromius aspilus, E. baudoni, E. brazzai, E. carens, E. erythrozonus, E. haasianus, E. jae, E. stigmatopygus and E. toppini and a single pair of barbels in Enteromius brevidorsalis, E. candens, E. hulstaerti, E. nigrifilis, E. owenae, E. papilio and E. syntrechalepis; one prominent dark vertical bar situated behind gill-opening vs. a series of 10-15 black vertical bars on body in E. fasciolatus; no spots on flanks vs. well-defined spots on flanks in E. atromaculatus, E. barotseensis, E. camptacanthus, E. castrasibutum, E. collarti, E. lornae, E. lukusiensis, E. neefi, E. stanleyi, E. tetrastigma, E. trispilomimus and E. urostigma; a series of crescent-like spots along lateral line vs. a well-marked continuous black band running from snout to caudal fin base in E. ablabes, E. luluae, E. kessleri, E. lamani, E. macrops and E. radiatus; lateral line complete vs. lateral line incomplete in E. brachygramma and E. lujae; 23-26 lateral line scales vs. 21 in E. okae, 21-22 in E. pygmaeus, 20-22 in E. stigmasemion, 27-29 in E. bifrenatus, 30 in E. caudosignatus, 29-32 in E. cercops, 28 in E. citrinus, 32-33 in E. deguidei, 29-33 in E. innocens, 27-30 in E. kamolondoensis, 30-32 in E. lineomaculatus, 28-29 in E. marmoratus, 32-33 in E. mocoensis, 33-37 in E. motebensis, 31-33 in E. poechii, 27-30 in E. quadrilineatus, 27-29 in E. taeniopleura and 29-35 in E. unitaeniatus; and 11-12 circumpeduncular scales vs. 8-10 in E. amanpoae, 10 in E. humeralis and 8 in E. lufukiensis (Ref. 122753). Enteromius thespesios differs from E. tshopoensis by a long dorsal-fin length, 27.1-35.6% of standard length, vs. shorter, 22.3-24.0% of standard length, and by a large body depth, 29.4-34.1% of standard length, vs. smaller, 18.0-20.4% of standard length; it differs from E. validus by a dorsal fin without a conspicuous black tip vs. dorsal fin with a conspicuous black tip, a small eye diameter, 25.5-33.1% of head length, vs. larger, 37.2-46.9% of head length, and a small body depth, 22.2-24.6% of standard length, vs. larger, 26.3-35.5% of standard length (Ref. 122753). Finally, E. thespesios besides its high number of circumpeduncular scales, 11-12 vs. lower, 10, is further distinguished from E. humeralis by its small eye diameter, 25.5-33.1% of head length, vs. larger, 33.8-41.2% of head length; short anterior barbel length, 22.2-33.1% of head length, vs. longer, 35.1-45.0% of head length; short posterior barbel length, 25.9-32.0% of head length, vs. longer, 34.2-44.6% of head length, and its short, dorsal fin length, 22.3-24.0% of standard length, vs. 24.0-27.3% of head length (Ref. 122753).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Katemo Manda, B., J. Snoeks, E. Decru, R. Bills and E. Vreven, 2020. Enteromius thespesios (Teleostei: Cyprinidae): a new minnow species with a remarkable sexual dimorphism from the south-eastern part of the Upper Congo River. J. Fish Biol. 96(5):1160-1175. (Ref. 122753)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
Electrophoreses
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = No PD50 data   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01000 (0.00244 - 0.04107), b=3.04 (2.81 - 3.27), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.0   ±0.3 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).