Neoepinnula minetomai, Large-eyed sackfish

You can sponsor this page

Neoepinnula minetomai Nakayama, Kimura & Endo, 2014

Large-eyed sackfish
Upload your photos and videos
Google image
Image of Neoepinnula minetomai (Large-eyed sackfish)
No image available for this species;
drawing shows typical species in Gempylidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Scombriformes (Mackerels) > Gempylidae (Snake mackerels)
Etymology: Neoepinnula: Greek, neos = new + Latin ex = outside + Latin, diminutive of pinna = spiny (Ref. 45335);  minetomai: Named for Takeshi Minetoma, a local fisherman in Kuchierabu-jima Island, Kagoshima..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; ระดับความลึก 380 - 420 m (Ref. 115418). Deep-water

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Northwest Pacific: Japan.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 32.7 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 115418)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 17; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 20; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 20; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 32. This species is disitinguished by the following set of characters: orbit is huge, its horizontal diameter about equal to snout length 10.6-10.9 % SL, 31.3-31.7 %HL, and its upper margin forming dorsal profile of head; fleshy interorbital width is less than orbit diameter, 8.8-8.9 % SL; posteroventral corner of the preopercle forming an acute angle; distal margin of second dorsal and anal fins concave; lower jaw no distinctly enlarged canines; anterior part of the lower lateral line above pectoral fin base covered laterally by opercle; oral cavity is uniformly black; HL 33.5-34.8 % SL; body depth at pelvic fin base 28.2-29.0 % SL, at anal fin origin 27.0-28.0 % SL; pectoral fin length 17.9-18.1 % SL; length of upper caudal fin lobe 25.6 % SL; length of lower caudal fin lobe 23.4-24.0 % SL; snout length 31.3-33.4 % HL; postorbital length 38.2-39.0 % HL; upper jaw length 40.5-41.2 % HL (Ref. 115418).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

The species is closely associated with steep rocky bottoms around the islands where it occurs (Ref. 115418)..

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Parin, Nikolay V. | ผู้ร่วมมือ

Nakayama, N., Y. Kimura and H. Endo, 2015. Neoepinnula minetomai, a new species of sackfish from off Kuchierabu-jima Island, southern Japan (Actinopterygii: Gempylidae). Ichthyol. Res. 62(3):320-326. (Ref. 115418)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
Electrophoreses
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = No PD50 data   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01023 (0.00426 - 0.02456), b=3.00 (2.80 - 3.20), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.9   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (30 of 100).